Bedrijfsbeleid

Orion Automotive B.V. heeft de doelstelling om op Europees niveau een vooraanstaande positie te bekleden op het gebied van beschermende en functionele accessoires voor bedrijfswagens.

Belangrijke uitgangspunten om deze doelstelling te realiseren zijn onder meer: 


Bedrijfsfilosofie

Orion Automotive B.V. wil een zelfstandige, onafhankelijke en financieel gezonde onderneming zijn. Winst is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit en technische innovatie. Hierdoor kan optimale zekerheid geboden worden zowel aan onze opdrachtgevers als aan onze medewerkers.

Marktbenadering

Het beleid van Orion Automotive B.V. kenmerkt zich door klantgericht denken en doen. Er wordt gestreefd naar een langdurige en goede relatie met opdrachtgevers. Voorwaarde hiervoor is het aanbieden van vraag gestuurde producten en diensten van een hoog kwaliteitsniveau. Daarbij wordt gezocht naar een optimale prijs-prestatieverhouding.

Productstrategie

Orion Automotive B.V. stelt zich tot taak alle opdrachten naar tevredenheid uit te voeren en haar afnemers probleemoplossingen te bieden. Het bedrijfsbeleid is erop gericht om op elk deelgebied van het brede werkterrein specialist te zijn.

Medewerkersmotivatie

Orion Automotive B.V. gelooft in gemotiveerde en betrokken medewerkers. Het management gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Er wordt leiding gegeven op basis van coaching, nauwgezette instructie en optimaal gebruik van de aanwezige vakbekwaamheid. Naast werving en selectie, vormen permanente opleiding en training een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid.

Risicoreductie

In een verantwoorde bedrijfsvoering spelen veiligheid en gezondheid een belangrijke rol. Orion Automotive B.V. doet wat in haar vermogen ligt om persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid te voorkomen. Dit geldt zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten.

Milieubeleid

Orion Automotive B.V. stelt alles in het werk om te voorkomen dat door haar activiteiten direct of indirect milieu- of zaakschade ontstaat. Het bedrijf houdt zich aan de wet, gaat zuinig om met goederen en grondstoffen en probeert emissies naar water, bodem en lucht zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zetten wij ons in om onze ecologische voetafdruk zo veel mogelijk te beperken.

Klanttevredenheid en eisen

Van Orion Automotive B.V. wordt verwacht dat we kort op de markt zitten en steeds vernieuwende producten van hoogwaardige kwaliteit aanbieden. Ons streven is om continue de klanttevredenheid te verhogen om aan de eisen en verwachtingen van onze klanten te blijven voldoen. Dit doen we door oplossingsgericht te denken, en waar nodig de processen aan te passen.

Doelstelling

Onze doelstelling is de juiste producten tegen de juiste prijs tegen de juiste kwaliteit en levertijd aan onze klanten aan te bieden.Dit bereiken we door het correct invullen van de productspecificaties, en administratief een solide basis te bieden.

Verbeterspiraal

Door aan alle voorgaande uitgangspunten voldoende aandacht te besteden en te blijven streven naar vooruitgang ontstaat een positieve spiraal. Continue verbetering op elk gebied en in alle lagen van de organisatie wordt daarmee impliciet bereikt.